Välkommen!

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn.

2017 års ansökningsperiod är nu stängd och ansökningarna behandlas.

Läs mer om projektansökan och ladda ner blanketten här

OBS! Nyhet. Nu ska alla ansökningar skickas in elektroniskt via e-post! Se instruktioner här

Vill du veta mer om Stiftelsen Ansvar för Framtiden? Ladda ner vår folder.
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 33 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 90 | ansvarforframtiden@mhf.se